Charles Baudelaire

Charles Pierre Baudelaire (1821 – 1867) was een Frans dichter en kunstcriticus. Hij werd als dichter bekend met de dichtbundel Les Fleurs du mal.

Doorgaans wordt hij tot de symbolisten gerekend, maar in feite bevindt hij zich op een kruispunt van alle stromingen van de 19de eeuw. Er zijn zowel duidelijke elementen uit de romantiek als uit het realisme te vinden, net zo goed als dat de 20e-eeuwse stromingen een doorontwikkeling zijn van zijn werk.