Glanzende Geheimenis

Screenshot 2020-04-23 at 21.56.03.png


Paperback met flappen, 32 blz.

handgebonden
€ 15,00

 

Simon Mulder is voordrachtskunstenaar, artistiek leider bij Stichting Feest der Poëzie en leraar klassieke talen op de middelbare school. Als voordrachtskunstenaar en organisator van poëzie- en muziekevenementen is hij betrokken bij voorstellingen in binnen- en buitenland. Daarnaast schrijft hij gedichten en essays. Verder is hij is redacteur bij Armada, tijdschrift voor wereldliteratuur, en bij Arabesken, tijdschrift van het Louis Couperus Genootschap.

Fragment uit Groningen

1.

Groningen was het begin

van de wereld, de zuivere

springende zee kwam hier

tot bedaren, de eerste

eilanden, tot koud vuur

van de branding, het hoge

land, zeven dagen wijd;

alles spreekt de geheimtaal

van de waarheid, er is

ruimte ontstaan en toekomst,

alles hoort bij elkaar.

Voeg de vrouwen daarin,

de stammoeders van de mensen;

als een zaadgewas vruchtbaar

laat ook mannen daar zijn,

kinderen van het licht

die de liefde voortplanten

die de vrede uitvinden

langs de menselijke weg.

Dan is de stad gebouwd,

goed en wel, dan wonen

dood en leven tezamen

binnen muren van tijd.

Levende stenen zijn

met een stem begenadigd:

A-huizen, A-kerk heten zij,

torenhoog opgericht.

Grunnen

 

1.

Grunnen was begun

van wereld, zuvere

springende zee kwam hier

tou bedoaren, eerste

aailanden, tou kold vuur

van brekers, t hoge

laand, zeuven doag wied;

ales sprekt gehaaimtoal

van woarhaid, der is

roemte ontstoan en toukomst,

ales heurt bie mekoar.

Voug vraauwlu doarien,

stammoekes van mensken;

as n zoadgewas vruchtboar

loat ook manlu doar wezen,

kiender van t licht

dij laifde deurgeven

dij vree oetvienden

zo as mensken doun.

Den is stad baauwd,

goud en geef, den wonen

dood en levent mit nkander

binnen muren van tied.

Leventege stainen binnen

zegend mit n stem:

A-hoezen, A-kerk haiten zai,

torenshoog ien t èn.

 © Uitgeverij HetMoet 2019-2020