Het mag bij HetMoet

Welkom bij HetMoet!

Uitgeverij HetMoet is een onafhankelijke uitgeverij, die fictie, non-fictie en poëzie publiceert binnen de domeinen van cultuur, levensbeschouwing en wetenschap. Wij verzorgen uitgaven van auteurs met diverse achtergronden en uit verschillende tijden, nieuw of opnieuw ontdekt. Onze boeken dagen uit, verdiepen en inspireren. De focus ligt bij ons niet op commercie maar op unieke uitgaven, die alle op artisanale wijze worden ontworpen, gedrukt en gepresenteerd.

We moedigen aan tot creativiteit en eigenwijsheid. Alles mag bij HetMoet, als het over voldoende kwaliteit en originaliteit beschikt. Ook wordt er gekeken of uw manuscript past binnen ons fonds en of de investering die gemoeid is met de productie van het boek redelijkerwijs kan worden terugverdiend. Mocht u een manuscript willen inzenden, dan kan dat per e-mail. Als we geïnteresseerd zijn reageren we binnen drie maanden.

We werken graag samen met onafhankelijke organisaties, kunstenaars en schrijvers in binnen- en buitenland. De publicaties gaan vaak gepaard met theatervoorstellingen, voordrachten en muzikale salons, verzorgd door de Stichting Feest der Poëzie waarmee uitgeverLees hier een interview met de oprichter en (letterlijk) drijvende kracht achter HetMoet’ij HetMoet nauw samenwerkt.

Uitgeverij HetMoet is tevens thuisbasis van Open Archief & #boekenaanboord

Lees hier een interview met de oprichter en de (letterlijk) drijvende kracht achter HetMoet.

 © Uitgeverij HetMoet 2019-2021