Mijn liederen/Majne lider

Mijn liederen/Majne lider

€ 15,00Prijs

Morechai Gebirtig

Tweetalige editie

Nederlands/Jiddisj

Vertaald door David Omar Cohen

Voorwoord van Shura Lipovsky

Handgebonden

Paperback met flappen

Blz 48  

ISBN: 9789083018362

 

 

 • Recensies

  De Jiddische bard, componist en meubel- maker Mordechai Gebirtig (1877-1942) woonde zijn hele leven in Krakau, een stad die bij zijn geboorte in Oostenrijk-Hon- garije lag en bij zijn dood in het door de nazi’s bezette Polen. Hij werd vermoord in het getto van Krakau. Het Jiddisch, waarin hij schreef, was zijn moedertaal. Zo’n negentig teksten zijn over van Gebir- tig, waarin hij het joodse leven van een- voudige mensen in Krakau bezingt, tot in 1942 toe. Het leed van wezen, werklozen en slachtoffers van pogroms krijgt een stem: ‘Ooit was ik ergens thuis, / nu is die plek vergaan: / voor hen een spel, voor mij de ondergang.’ Dertien liederen zijn ver- taald door David Omar Cohen (1994) en uitgegeven in een drietalige editie, met de Jiddische originelen en de Hebreeuwse versies erbij. De belangstelling is niet nieuw: Cohen memoreert in zijn nawoord zangeres Chanah Milner (1911-2000) die een halve eeuw geleden met Peter Berman
  en Nico ter Linden Gebirtig-vertalingen uitgaf. Cohen heeft Gebirtigs liederen nu vocaal vertaald, als zangteksten, om, zoals het nawoord stelt, ‘te laten horen en bo- vendien te laten voelen dat er in Gebirg- tigs teksten naast leed en verdriet ook hoop, geluk en vertrouwen schuilgaan’. Onze wetenschap van Gebirtigs lot geeft het positieve iets wrangs, maar de actuali- teit van zijn boodschap blijkt ruim- schoots uit talloze filmpjes op YouTube met uitvoeringen van zijn werk vanuit de hele wereld. Het Jiddisch heeft hier een stem gekregen die de in het dagelijkse le- ven uitstervende taal levend houdt.

  Jan Paul Hinrichs, De Parelduiker, 

 • Synopsis

  Mordechai Gebirtig (4 mei 1877 - 4 juni 1942) geldt als een van de klassieke Joodse volksdichters, wiens liederen overal ter wereld worden gezongen. Hij dichtte over verlangen naar vervlogen dagen, de onvrede van werkelozen, het lot van weeskinderen en het lijden van het Joodse volk in de dagen voor en tijdens de Sjoah. Uit zijn teksten spreekt de geest van een verbinder bij uitstek: hij spoorde zijn volk aan in actie te komen tegen de terreur (Het brandt), bijeen te blijven in hoop en dapperheid (Momenten van vertrouwen) en zich niet uiteen te laten drijven door onderlinge verschillen (Kom, Lejbke, dansen): 'Je mag zijn wie je bent, zionistisch-fervent, of een Boendsman, wat maakt dat nou uit? Ieder -isme verdwijnt, zelfs de vroomste rabbijn komt pas na de tango thuis.'

 • Over de vertaler

  DAVID OMAR COHEN (1994) studeerde Duits en Klassieke Talen aan de Universiteit van Amsterdam een deed een promotie-onderzoek naar de talige karakterisering in drie Oudgriekse tragedies aan de Humboldt-Universität zu Berlin. Hij vertaalde eerder een verhalenbundel van Nicos Panayotopoulos uit het Nieuwgrieks en werkt aan een vertaling van Nikos Kazantzakis' epos De Odyssee: een modern vervolg. Jiddisj leerde hij in Berlijn op een zomerprogramma van het Maison de la culture Yiddish in Parijs.