uitgelicht

Recente publicaties 

Le Poison

Het Gif

€15,00

Glanzende

Geheimenis

€15,00

Mijn liederen

majne lider

€15,00

Vormen van vrede

€18,99

Ik kies Elena

€20,99

Over ziek zijn

€20,99

Artikel in Armada door vertaler David Omar Cohen

                                                            April-Mei 2021

Boeken in actie

Over de laatste ontwikkelingen binnen Uitgeverij HetMoet

Binnen Uitgeverij HetMoet vindt de non-fictiereeks Open Archief haar thuisbasis. 

Deze speciale serie bezorgt persoonlijke literaire non-fictie: kritisch onder een eigen onafhankelijke redactie beoordeeld op kwaliteit. 

Open Archief biedt ruimte voor kleine verhalen die groot zijn. Of andersom. 

Bestel de eerste titels!

OA_Logo_1080x1080px_zwart.jpg